Matmix Matmix
Matmix Matmix Matmix ;) Matmix
Matmix Matmix Matmix
 
 
Logowanie
 
e-mail:
hasło:
 
Zarejestruj » Przypomnij hasło

 
Aktualności
 
09-11-2016
Przygotuj się na Matmix Reaktywację
05-12-2016
Rozpocznij Matmix Reaktywację

 
Matmix
Matmix Zasady

 

Regulamin VI edycji
Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl

 

 

1.   Organizatorem konkursu jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie oraz Aviva Sp. z o.o. 

2.    Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. 

3.    Zakres materiału wymagany do rozwiązania zadań konkursowych może wykraczać poza materiał objęty programem nauczania danej kategorii. 

4.    Rozwiązania wszystkich zadań nie wykraczają poza zbiór liczb rzeczywistych. 

5.    Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Możliwe jest wysłanie przez organizatora do 3 maili z informacją od Sponsora konkursu do uczestnika i jego opiekuna prawnego. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego niepełnoletniej osoby zgody na przetwarzanie danych w powyższym zakresie oraz umieszczenie na stronie internetowej i w mediach imienia i nazwiska oraz szkoły uczestnika oraz zdjęć z finału konkursu. 

6.    Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać zdyskwalifikowany. 

7.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 

8.    Zasady konkursu:

     MATMIX.pl będzie rozegrany w dwóch etapach:

     Etap I – rozwiązywanie zadań testowych na matmix.pl

     Etap II – finał konkursu na terenie XL LO w Warszawie

  

Etap I: 

 1. Na stronie konkursu będą ukazywały się zestawy zadań do rozwiązania w określonym terminie.
 2. Każde zadanie w zestawie jest zadaniem testowym, w którym należy wybrać tylko jedną z podanych odpowiedzi.
 3. W celu udzielenia odpowiedzi na zadania uczeń musi zalogować się w systemie. Przed pierwszym logowaniem konieczna jest rejestracja na stronie konkursu.
 4. Każdy uczestnik może założyć wyłącznie jedno konto, z którego będzie udzielał odpowiedzi. Szczególnie za złamanie tego punktu grozi dyskwalifikacja.
 5. Po wybraniu jednej z odpowiedzi i zatwierdzeniu wyboru uczeń nie może już zmienić swojej decyzji.
 6. Prawidłowe odpowiedzi do zadań z danego zestawu ukazują się na stronie konkursu po upływie terminu obowiązującego ten zestaw.
 7. Pierwszy zestaw zadań pojawi się 19 grudnia 2016r. Informacje o terminie udzielania odpowiedzi do danego zestawu oraz o terminie pojawienia się następnego zestawu zawarte są w regulaminie konkursu oraz będą umieszczane na bieżąco na stronie konkursu.
 8. Terminy ukazywania się zestawów:
          Zestaw 1: od 19 grudnia 2016 do 23 stycznia 2017
          Zestaw 2: od 2 stycznia 2017 do 23 stycznia 2017
          Zestaw 3: od 9 stycznia 2017 do 23 stycznia 2017
          Zestaw 4: od 16 stycznia 2017 do 6 lutego 2017
          Zestaw 5: od 23 stycznia 2017 do 13 lutego 2017
          Zestaw 6: od 30 stycznia 2017 do 20 lutego 2017
          Zestaw 7: od 6 lutego 2017 do 20 lutego 2017
          Zestaw 8: od 13 lutego 2017 do 6 marca 2017
          Zestaw 9: od 20 lutego 2017 do 6 marca 2017
          Zestaw 10: od 27 lutego 2017 do 6 marca 2017
          Zestaw 11: od 6 marca 2017 do 13 marca 2017
          Zestaw 12: od 13 marca 2017 do 20 marca 2017

 

 1. Finał konkursu odbędzie się1 kwietnia 2017r.
 2. Odpowiedzi na dany zestaw zadań można udzielać do godziny 23.59:59 w dniu podanym jako Termin udzielania odpowiedzi”.
 3. W przypadku awarii serwera obsługującego stronę konkursu w ostatnim dniu udzielania odpowiedzi na dany zestaw, odpowiedzi można przesłać mailem na adres konkurs@matmix.pl (tylko i wyłącznie ze swojego konta mailowego, który jest zapisany w systemie konkursu). Obowiązuje data otrzymania maila przez Organizatorów.
 4. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczeń otrzymuje liczbę punktów podaną przy każdym zadaniu. Za udzielenie błędnej odpowiedzi uczeń traci punkty w liczbie podanej przy każdym zadaniu. Za brak odpowiedzi (lub zaznaczenie odpowiedzi „k” widocznej tylko po zalogowaniu) uczeń nie otrzymuje punktów za dane zadanie. 
 5. W przypadku pojawienia się błędu w zadaniu konkursowym, organizator zastrzega sobie prawo do: 

a)     unieważnienia tego zadania i przyznania za nie 0 punktów wszystkim uczestnikom konkursu; 

b)     korekty treści zadania z jednoczesnym poinformowaniem drogą mailową wszystkich uczestników konkursu o tej zmianie. Informacja o korekcie w treści zadania zostanie umieszczona w tym samym terminie na stronie konkursu w zakładce Zadania. 

 1. O liczbie uzyskanych punktów uczeń dowiaduje się mailem od Organizatorów dopiero po zakończeniu I etapu konkursu.
 2. Zakończenie I etapu konkursu nastąpi 20 marca 2017r.
 3. Do II etapu konkursu przechodzi maksymalnie 50 uczniów (w każdej kategorii), którzy zdobyli największą liczbę punktów lub wszyscy uczestnicy, którzy zdobędą maksymalną liczbę punktów. Liczba finalistów może zostać zmieniona.
 4. Lista finalistów ukaże się na stronie konkursu do 23 marca 2017r. Finaliści mają obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w finale do 28 marca 2017r. Potwierdzenie uczestnictwa w finale należy przesłać drogą mailową na adres mailowy konkursu. Organizator w terminie 24h potwierdzi otrzymanie takiego zgłoszenia i prześle mailem oficjalne zaproszenie na finał. 

 

Etap II: 

 1. Finaliści I etapu spotkają się1 kwietnia 2017r. w XL LO w Warszawie (dojazd we własnym zakresie i na własny koszt).
 2. Uczestnictwo w finale możliwe jest jedynie po okazaniu legitymacji szkolnej, której dane będą zgodne z danymi podanymi przy rejestracji Internetowej do I etapu.
 3. Każdy uczeń będzie rozwiązywał test wielokrotnego wyboru.
 4. Czas trwania testu: 60 minut.
 5. W czasie testu nie można korzystać z kalkulatora.
 6. W każdym zadaniu podane będą trzy warianty. Na każdy z nich należy odpowiedzieć czy jest prawdziwy, czy fałszywy. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź do danego wariantu uczeń otrzymuje plus 1 punkt, za odpowiedź błędną minus 1punkt, a za brak odpowiedzi 0 punktów.
 7. Zwycięża uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczniów, uczniom tym przyznawany będzie dodatkowy punkt za każde zadanie, w którym udzielili prawidłowej odpowiedzi na wszystkie trzy podpunkty. Pod uwagę brana będzie również, w podanej kolejności, jak najmniejsza liczba błędnych odpowiedzi oraz jak największa liczba prawidłowych odpowiedzi w zadaniach, w których uczeń nie udzielił prawidłowej odpowiedzi na trzy podpunkty. Ta sama metoda zostanie użyta w przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez uczniów na innych nagradzanych miejscach.
 8. W przypadku remisu pomimo zastosowania zasad powyższych, organizator przyznaje miejsca ex aequo z zastrzeżeniem, że o podziale nagród zadecyduje metoda wybrana przez organizatora i ogłoszona na finale.
 9. Oficjalne zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników II etapu i rozdaniem nagród nastąpi w tym samym dniu.
 10. Wyniki uczestników finału będą opublikowane na stronie konkursu.
 11. Rejestrując się w konkursie uczeń wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora konkursu maili z informacjami o konkursie oraz o sponsorach.

Matmix
 
 

Programming: Paweł Jurewicz
E-mail Strona główna