Matmix Matmix
Matmix Matmix Matmix ;) Matmix
Matmix Matmix Matmix
 
 
Logowanie
 
e-mail:
has艂o:
 
Zarejestruj » Przypomnij has艂o

 
Aktualno艣ci
 
09-11-2016
Przygotuj si臋 na Matmix Reaktywacj臋
05-12-2016
Rozpocznij Matmix Reaktywacj臋
23-03-2017
Lista finalist贸w dost臋pna jest na naszym Facebooku

 
Matmix
Matmix Zasady

 

Regulamin VI edycji
Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl

 

 

1.   Organizatorem konkursu jest XL Liceum Og贸lnoksztacce z Oddziaami Dwujzycznymi im. Stefana eromskiego w Warszawie 

2.    Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: szkoy podstawowe, gimnazja i szkoy rednie. 

3.    Zakres materiau wymagany do rozwizania zada konkursowych moe wykracza poza materia objty programem nauczania danej kategorii. 

4.    Rozwizania wszystkich zada nie wykraczaj poza zbir liczb rzeczywistych. 

5.    Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane bd wy艂膮cznie na potrzeby organizacji konkursu i nie bd udostpniane osobom trzecim. Moliwe jest wysanie przez organizatora do 3 maili z informacj od Sponsora konkursu do uczestnika i jego opiekuna prawnego. Udzia w konkursie jest rwnoznaczny z wyraeniem przez penoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego niepenoletniej osoby zgody na przetwarzanie danych w powyszym zakresie oraz umieszczenie na stronie internetowej i w mediach imienia i nazwiska oraz szkoy uczestnika oraz zdj臋膰 z finau konkursu. 

6.    Za nieprzestrzeganie regulaminu ucze moe zosta zdyskwalifikowany. 

7.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyszym regulaminie. 

8.    Zasady konkursu:

     MATMIX.pl bdzie rozegrany w dw贸ch etapach:

     Etap I 鈥 rozwizywanie zada testowych na matmix.pl

     Etap II 鈥 fina konkursu na terenie XL LO w Warszawie

  

Etap I: 

 1. Na stronie konkursu bd ukazyway si zestawy zada do rozwizania w okrelonym terminie.
 2. Kade zadanie w zestawie jest zadaniem testowym, w ktrym naley wybra tylko jedn z podanych odpowiedzi.
 3. W celu udzielenia odpowiedzi na zadania ucze musi zalogowa si w systemie. Przed pierwszym logowaniem konieczna jest rejestracja na stronie konkursu.
 4. Kady uczestnik moe zaoy wy艂膮cznie jedno konto, z ktrego bdzie udziela odpowiedzi. Szczeg贸lnie za zamanie tego punktu grozi dyskwalifikacja.
 5. Po wybraniu jednej z odpowiedzi i zatwierdzeniu wyboru ucze nie moe ju zmieni swojej decyzji.
 6. Prawidowe odpowiedzi do zada z danego zestawu ukazuj si na stronie konkursu po upywie terminu obowizujcego ten zestaw.
 7. Pierwszy zestaw zada pojawi si 19 grudnia 2016r. Informacje o terminie udzielania odpowiedzi do danego zestawu oraz o terminie pojawienia si nastpnego zestawu zawarte s w regulaminie konkursu oraz bd umieszczane na bie偶膮co na stronie konkursu.
 8. Terminy ukazywania si zestaww:
          Zestaw 1: od 19 grudnia 2016 do 23 stycznia 2017
          Zestaw 2: od 2 stycznia 2017 do 23 stycznia 2017
          Zestaw 3: od 9 stycznia 2017 do 23 stycznia 2017
          Zestaw 4: od 16 stycznia 2017 do 6 lutego 2017
          Zestaw 5: od 23 stycznia 2017 do 13 lutego 2017
          Zestaw 6: od 30 stycznia 2017 do 20 lutego 2017
          Zestaw 7: od 6 lutego 2017 do 20 lutego 2017
          Zestaw 8: od 13 lutego 2017 do 6 marca 2017
          Zestaw 9: od 20 lutego 2017 do 6 marca 2017
          Zestaw 10: od 27 lutego 2017 do 6 marca 2017
          Zestaw 11: od 6 marca 2017 do 13 marca 2017
          Zestaw 12: od 13 marca 2017 do 20 marca 2017

 

 1. Fina konkursu odbdzie si臋1 kwietnia 2017r.
 2. Odpowiedzi na dany zestaw zada mona udziela do godziny 23.59:59 w dniu podanym jako Termin udzielania odpowiedzi鈥.
 3. W przypadku awarii serwera obsugujcego stron konkursu w ostatnim dniu udzielania odpowiedzi na dany zestaw, odpowiedzi mona przesa mailem na adres konkurs@matmix.pl (tylko i wy艂膮cznie ze swojego konta mailowego, ktry jest zapisany w systemie konkursu). Obowi膮zuje data otrzymania maila przez Organizator贸w.
 4. Za udzielenie prawidowej odpowiedzi ucze otrzymuje liczb punkt贸w podan przy kadym zadaniu. Za udzielenie b艂臋dnej odpowiedzi ucze traci punkty w liczbie podanej przy kadym zadaniu. Za brak odpowiedzi (lub zaznaczenie odpowiedzi 鈥瀔鈥 widocznej tylko po zalogowaniu) ucze nie otrzymuje punktw za dane zadanie. 
 5. W przypadku pojawienia si b艂臋du w zadaniu konkursowym, organizator zastrzega sobie prawo do: 

a)     uniewanienia tego zadania i przyznania za nie 0 punktw wszystkim uczestnikom konkursu; 

b)     korekty treci zadania z jednoczesnym poinformowaniem drog mailow wszystkich uczestnikw konkursu o tej zmianie. Informacja o korekcie w treci zadania zostanie umieszczona w tym samym terminie na stronie konkursu w zakadce Zadania. 

 1. O liczbie uzyskanych punkt贸w ucze dowiaduje si mailem od Organizator贸w dopiero po zakoczeniu I etapu konkursu.
 2. Zakoczenie I etapu konkursu nastpi 20 marca 2017r.
 3. Do II etapu konkursu przechodzi maksymalnie 50 uczni贸w (w kadej kategorii), kt贸rzy zdobyli najwiksz liczb punktw lub wszyscy uczestnicy, kt贸rzy zdobd maksymaln liczb punktw. Liczba finalist贸w moe zosta zmieniona.
 4. Lista finalist贸w ukae si na stronie konkursu do 23 marca 2017r. Finalici maj obowizek potwierdzi swoje uczestnictwo w finale do 28 marca 2017r. Potwierdzenie uczestnictwa w finale naley przesa drog mailow na adres mailowy konkursu. Organizator w terminie 24h potwierdzi otrzymanie takiego zgoszenia i przele mailem oficjalne zaproszenie na fina. 

 

Etap II: 

 1. Finalici I etapu spotkaj si臋1 kwietnia 2017r. w XL LO w Warszawie (dojazd we wasnym zakresie i na wasny koszt).
 2. Uczestnictwo w finale moliwe jest jedynie po okazaniu legitymacji szkolnej, ktrej dane bd zgodne z danymi podanymi przy rejestracji Internetowej do I etapu.
 3. Kady ucze bdzie rozwizywa test wielokrotnego wyboru.
 4. Czas trwania testu: 60 minut.
 5. W czasie testu nie mona korzysta z kalkulatora.
 6. W kadym zadaniu podane bd trzy warianty. Na kady z nich naley odpowiedzie czy jest prawdziwy, czy faszywy. Za kad poprawnie udzielon odpowied do danego wariantu ucze otrzymuje plus 1 punkt, za odpowied b艂臋dn minus 1punkt, a za brak odpowiedzi 0 punkt贸w.
 7. Zwyci臋偶a ucze艅, kt贸ry zdob臋dzie najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w. W przypadku zdobycia najwi臋kszej liczby punkt贸w przez dw贸ch lub wi臋cej uczni贸w, uczniom tym przyznawany b臋dzie dodatkowy punkt za ka偶de zadanie, w kt贸rym udzielili prawid艂owej odpowiedzi na wszystkie trzy podpunkty. Pod uwag臋 brana b臋dzie r贸wnie偶, w podanej kolejno艣ci, jak najmniejsza liczba b艂臋dnych odpowiedzi oraz jak najwi臋ksza liczba prawid艂owych odpowiedzi w zadaniach, w kt贸rych ucze艅 nie udzieli艂 prawid艂owej odpowiedzi na trzy podpunkty. Ta sama metoda zostanie u偶yta w przypadku zdobycia tej samej liczby punkt贸w przez uczni贸w na innych nagradzanych miejscach.
 8. W przypadku remisu pomimo zastosowania zasad powy偶szych, organizator przyznaje miejsca ex aequo z zastrze偶eniem, 偶e o podziale nagr贸d zadecyduje metoda wybrana przez organizatora i og艂oszona na finale.
 9. Oficjalne zako艅czenie konkursu wraz z og艂oszeniem wynik贸w II etapu i rozdaniem nagr贸d nast膮pi w tym samym dniu.
 10. Wyniki uczestnik贸w fina艂u b臋d膮 opublikowane na stronie konkursu.
 11. Rejestruj膮c si臋 w konkursie ucze艅 wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie od organizatora konkursu maili z informacjami o konkursie oraz o sponsorach.

Matmix
 
 

Programming: Pawe艂 Jurewicz
E-mail Strona g艂贸wna