Posted in ogólna

Marketing obecny w branży turystycznej

Marketing określa, że pod pojęciem rynku rozumiemy proces, w ramach którego nabywcy oraz sprzedawcy określają co mają zamiar kupować i…