Recycling odpadów mineralnych

W dzisiejszych czasach jak najwięcej surowców powinno zostać poddanych recyclingowi w trosce o środowisko. Wiele materiałów można wykorzystać ponownie dzięki czemu nie przyczyniamy się do nadmiernego zaśmiecenia i powstawania nielegalnych składowisk odpadów. Aqua Soil to jedna z firm działających na terenie Polski, która zajmuje się między innymi recyclingiem odpadów mineralnych takich jak popioły czy żużel. Poza tym prowadzi także monitoring wód podziemnych dzięki czemu mamy pewność czy planowane inwestycje nie wpłyną negatywnie na stan wód podziemnych. Aqua Soil wydaje niezbędne opinie ekologiczne i profesjonalną dokumentacje z odbioru odpadów. Działania Aqua Soil takie jak recykling czy monitoring wód podziemnych wpływają pozytywnie na środowisko. Aqua Soil w ramach monitoringu wód podziemnych wykorzystuje metody jakościowe i ilościowe. Każda inwestycja powinna być przede wszystkim bezpieczna dla środowiska naturalnego, ludzi i zwierząt.

Author: moniq