Marketing – przygotowanie oferty turystycznej

Marketing stawia na przygotowanie odpowiedniej oferty usług turystycznych.

Marketing bezpośredni a oferta turystyczna

Usługi oraz oferty turystyczne oraz ich cechy mają wpływ na innowacyjność usług turystycznych. Marketing wskazuje, że są to wszystkie czynności, które mają na celu zaspokojenie materialnych oraz niematerialnych potrzeb turystycznych człowieka.

Są one świadczone przed wyjazdem, w czasie podróży i podczas pobytu turysty w miejscu docelowym. Ich zakres jest szeroki oraz zmienny w czasie, co wynika ze znaczącego zróżnicowania potrzeb turystów. W związku z czym pomocne stają się zasady marketingu bezpośredniego.

Usługi odnoszą się zarówno do obsługi osoby turysty (potrzeby materialne, takie jak zapewnienie transportu czy noclegu), jak i jego osobowości. Można wiec podjąć próbę podziału całokształtu usługi turystycznej według pewnych kategorii.

Marketing a kategorie usługi turystycznej

Warto wspomnieć o usługach świadczonych w miejscu pobytu turysty. Związane są one z kierunkiem wyjazdu, jak i również usługi związane z organizacją wyjazdu. Wspomina się także na usługi turystyczne świadczone w miejscu pobytu turysty to te, które są świadczone turyście od czasu, kiedy opuszcza miejsce stałego zamieszkania do czasu, kiedy do niego wraca.

Zgodnie ze stosowanym marketingiem wskazuje się, że jest to kombinacja takich składników, jak usług świadczonych przez gestorów destynacji turystycznej. Można również podkreślić usługi transportowe związane z dostępnością miejsca docelowego oraz usług wspomagających. Innymi słowy, w tej kategorii usługa turystyczna nie jest pojedynczą usługą hotelarską i gastronomiczną. Nie jest także relaksem na plaży i spędzeniem wolnego czasu w ciekawym miejscu czy trasą do uprawiania turystyki.

Na usługi turystyczne świadczone w miejscu pobytu turysty składają się przede wszystkim: usługi kulturalno-rozrywkowe. Są to: teatry, galerie, kina, dyskoteki, kluby nocne oraz kasyna.

Marketing wskazuje także na inne usługi: kursy rękodzieła i szkoły języków obcych czy usługi handlowe oraz rzemieślnicze. Stawia się także na sprzedaż artykułów żywnościowych i produktów regionalnych. Mowa jest także o pamiątkach, sprzęcie turystycznym oraz świadczeniu takich usług o praktycznym znaczeniu dla turysty.

Nie wolno zapomnieć o usługach wspomagających pobyt turysty w miejscu przeznaczenia. Są to przede wszystkim: usługi bankowe czy usługi związane z opieką zdrowotną. Następnie wskazuje się na usługi pocztowe oraz łączności, jak i również dostępne w miejscu docelowym usługi punktów informacji turystycznej.

Kolejnym elementem składowym uczestniczącym w konsumpcji turystycznej usług jest tak zwana dostępność miejsca docelowego oraz usługi z tym związane, jeżeli chodzi o marketing. Obejmują one przede wszystkim usługi transportowe, w tym usługi portów lotniczych, kolei, portów morskich czy ośrodków żeglarskich.

Author: admin2