Marketing a dobra promocja firmy

Marketing to promocja będąca jedną z polityk komunikowania się z rynkiem.

Mieszanka pomocnych sposobów marketingu internetowego

Z punktu widzenia promocja jest jedną z polityk komunikowania się z rynkiem. Odbiorcą jedną z wielu „planet” w systemie marketingu. Jest mieszanką pomocnych sposobów ułatwiających dotarcie do świadomości potencjalnego turysty, a nie „oferowaniem” swojego produktu. Promocja występuje w parze ze słowem „sprzedaż” i służy przyspieszaniu sprzedaży. Dopiero wtedy nabiera właściwego sensu, jeżeli chodzi o marketing internetowy. Dla wzmocnienia efektu sprzedaży można podejmować wiele niekonwencjonalnych środków, a nie tylko produkcję tradycyjnego folderu lub uczestnictwo w targach. Dobór optymalnych środków promocji zależy od pomysłowości samych organizatorów.

Promocja wymaga strategicznego myślenia najlepsze oferty budowane są na bazie oryginalnych pomysłów. Przedsiębiorca nie poprzestaje na wymyśleniu produktu, angażuje się także w jego sprzedaż. Tym samym działa w dobrze pojętym własnym interesie, jeżeli chodzi o stosowanie marketingu internetowego. Promocja zachęca (kusi) do kupna, na przykład promocje w hipermarketach. Skuteczna jest dopiero wtedy, kiedy dociera do właściwego odbiorcy, akcentując punkt ciężkości, czyli sedno pomysłu na biznes.

Komunikacja z przedsiębiorstwem a sprawny marketing

W związku z czym zanim przystąpimy do promocji, dobrze jest wiedzieć, jakich korzyści oczekuje turysta. Warto także rozważyć czy będzie chętny do zakupu właśnie naszej oferty. Wtedy warto jest postawić na sprawny marketing.

Trzeba wybrać najbardziej korzystny typ konsumenta turysty oraz preferowany przez niego model. Przykładowe cele promocji: uświadomienie istnienia nowego produktu czy pozyskiwania nowych odbiorców. Nakreśla się także podtrzymywanie dotychczasowego poziomu sprzedaży czy zwiększenie wysokości sprzedaży. Pamiętajmy także o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, wyjaśnieniu posunięć przedsiębiorstwa, jak i również utrzymywaniu lojalności nabywców.

Polityka komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem obejmuje zespół środków o zróżnicowanych funkcjach, oraz o różnej strukturze wewnętrznej. Tworzą one łącznie złożoną kompozycję promotion-mix, w której dominujące znaczenie posiadają cztery grupy instrumentów. Powinniśmy zatem postawić na sprawny marketing.

Marketing mix a najistotniejsze działania

Public relations jest to zespół celowo zorganizowanych działań, które zapewniają przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem. Public relations często bywa przez specjalistów marketingu niedoceniany, ale dobrze zorganizowany program public relations, zintegrowany z pozostałymi elementami promotion-mix, może być bardzo skuteczny. Ma to znaczenie, jeżeli stawiamy na marketing mix.

Promocja to nieograniczone pole do popisu, dla kreatywności oraz wyboru metod. Tymczasem w praktyce istnieje przekonanie, że wystarczy wydać folder, w którym umieści się podstawowe informacje, a turyści przyjadą sami. Nic bardziej błędnego, szczególnie w sytuacji, gdy oferta jest anonimowa bądź mało znana, to znaczy nie ma silnej tożsamości unikalnego produktu lub nie korzysta z wizerunku znanego miejsca lub regionu, jakimi są na przykład Zakopane czy wybrzeże Bałtyku.

Decydując się na marketing należy stwierdzić, że zdarzają się podstawowe błędy w sztuce promocyjnej, folder na pierwszej stronie nie eksponuje tej najważniejszej informacji, umożliwiającej łatwiejsze dotarcie do wyobraźni odbiorcy oraz zbudowanie w nim skojarzenia z wcześniej ustaloną potrzebą urlopową. Najkorzystniejsze jest skojarzenie potrzeby urlopowej z nazwą, bądź przynajmniej z nazwą miejsca, w którym jest ono zlokalizowane w odniesieniu do marketing mix.

Oferent działający strategicznie najpierw sam powinien być przekonany o korzyściach urlopowych, jakie może dostarczyć jego oferta, a dopiero potem, właśnie w postaci promocji, przedstawić te korzyści oraz dobitnie uzasadniać swojemu potencjalnemu odbiorcy, jak Cię widzą tak Cię piszą. Promocja jest sztuką dotarcia do jego umysłu. Promocja jest bowiem sztuką sprzedaży, wymaga więc pewnych umiejętności oraz sprytu.

Author: admin2