Iniekcja ciśnieniowa, czyli dobranie odpowiednich materiałów

Iniekcja ciśnieniowa szansą na hydroizolację budynków.

W dalszym ciągu wiele różnego rodzaju budynków nie posiada prawidłowej hydroizolacji bądź też izolacja ta została uszkodzona. Odtworzenie skutecznej hydroizolacji poziomej bądź też pionowej tradycyjnymi metodami wymagałoby bardzo często odkopywania fundamentów oraz odsłaniania ścian budynków. Na uwagę w tym aspekcie zasługuje iniekcja ciśnieniowa.

Takie oto działanie, stanowiłoby ogromny wysiłek logistyczny oraz finansowy, którego czasami nie da się uniknąć, lecz istnieje jednak technologia, która pozwala naprawić, odtworzyć bądź też stworzyć zupełnie od nowa izolację przeciwwilgociową bez tak poważnych przedsięwzięć. Dzięki iniekcji ciśnieniowej możemy uniknąć kosztownego oraz niewątpliwie uciążliwego odkopywania fundamentów, ponieważ iniekcję ciśnieniową przeprowadza się od środka budynku. Metoda iniekcji ciśnieniowej polega na wywierceniu układu niewielkich otworów oraz zamontowania w nich tzw. pakerów (iniektorów) i wtłoczeniu przez nie pod ciśnieniem specjalnie dobranej substancji uszczelniającej(zazwyczaj jest to żywica epoksydowa lub poliuretanowa).

Należy dodać, że dobór odpowiednich materiałów iniekcyjnych zależy od rodzaju oraz zakresu działań, które prowadzą do odbudowania lub naprawy hydroizolacji, stopnia zawilgocenia lub też przeciekania ścian czy też rodzaju ich surowca budowlanego. Do iniekcji ciśnieniowej wykorzystywane są zazwyczaj różnego rodzaju żywice poliuretanowe, żele akrylowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe bądź krzemiany. W dużej ilości przypadków najskuteczniejszym rozwiązaniem jest odpowiednia kombinacja różnego rodzaju materiałów uszczelniających do iniekcji. Także dobór pakerów będzie zależeć od wymaganego efektu. Do iniekcji wysokociśnieniowej wykorzystywane są zwykle pakery stalowe, podczas gdy przy iniekcji niskociśnieniowej – pakery plastikowe. Iniekcje cementowe również będą wymagały pakerów stalowych, a iniekcje niektórych żywic – pakerów wykonanych z plastiku.

Poprzez odpowiedni dobór materiałów iniekcyjnych oraz pakerów jest możliwa zarówno iniekcja ciśnieniowa uszkodzeń hydroizolacji i nieszczelności w murach wilgotnych, a nawet przeciekających, jak i uszkodzeń w murach suchych lub przerw roboczych, dylatacji, przejść rurowych, gniazd żwirowych, rys czy pęknięć. Opisana metoda idealnie sprawdza się również w przypadku tworzenia lub odtwarzania izolacji poziomej na styku ściany i płyty fundamentowej. Trzeba dodać, że wtłaczany pakerami materiał iniekcyjny pozwala na wypełnienie powstałego uszkodzenia lub też przerwy w całym ich przekroju, zapewniając w ten sposób odpowiednią izolację.

Ważne jest, że wypełniane zostają zarówno widoczne uszkodzenia, jak i wszelkiego rodzaju drobne i ukryte rysy i pory. Jeśli wykorzystamy jako materiały iniekcyjne specjalne preparaty, możemy wykonywać tzw. iniekcje kurtynową, wytwarzając brakującą izolację poziomą lub pionową. Polega to na wykonaniu sieci odwiertów o odpowiednich parametrach na całej powierzchni ściany. Ściany bądź też podłogi zostają przewiercone aż do otaczającego je gruntu. Następnie pod ciśnieniem wtłaczane zostają w te otwory odpowiednie preparaty iniekcyjny. Po iniekcji na styku ściana-grunt powstaje powłoka uszczelniająca, wypełnione zostają również rysy, które powstały w zewnętrznej warstwie muru oraz pory w przylegającej glebie. Własności żeli iniekcyjnych sprawiają, że pod wpływem wilgoci warstwa izolacyjna powiększa swą objętość, a tym samym samoistnie się uszczelnia. Powstała w tenże sposób przepona pozwala na stworzenie lub odbudowanie izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Author: admin2