Centrum Medyczne Linden – badania kliniczne

Medycyna cały czas idzie do przodu i rozwija się z roku na rok. W przeszłości wiele chorób nie było nawet diagnozowanych. Nie było również skutecznych leków, które obecnie pozwalają osobom chorym na długie życie. Dlatego niezwykle ważne są badania kliniczne kraków jest jednym z miast na terenie którego prowadzone są badania, którym zawdzięczamy rozwój medycyny i nowe możliwości skutecznego leczenia wielu chorób. W Centrum Medycznym Linden udział  w badaniach jest bezpłatny. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta, dlatego badania w Linden spełniają wszystkie rygorystyczne wymogi jakości. Badania tego typu przeprowadzane są w czterech fazach.

Badania kliniczne Kraków, 4 fazy

W fazie pierwszej następuje wstępna ocena bezpieczeństwa testowanych substancji. W tej fazie bierze udział do kilkudziesięciu ochotników, którzy podczas trwania badań podlegają nieustannemu monitoringowi. Jest to faza w której ustala się schemat dawkowania leku. W fazie drugiej nadchodzi czas na ocenę działania danego leku, a przede wszystkim sprawdzenie czy jest on bezpieczny dla zdrowia  w określonej grupie chorych. Faza trzecia w badaniach klinicznych w Krakowie pozwala na jednoczesne określenie bezpieczeństwa i skuteczności nowego leku. Testuje się działanie długoterminowe leku. Jest to etap badań w którym bierze udział do kilkuset tysięcy pacjentów, aby mieć stuprocentową pewność co do jego działania. W momencie kiedy lek otrzyma pozwolenie na wprowadzenie go do obrotu następuje faza czwarta w badaniach klinicznych. Nie każdy może wziąć udział w badaniach tego typu, określone są ścisłe kryteria włączenia i wykluczenia. Kryterium włączenia zawiera czynniki, które pozwolą ochotnikowi na wzięcie udziału w badaniach. Kryteria wykluczenia  to czynniki dyskwalifikujące kandydatów ze względu na choroby, wiek, płeć czy zażywane leki. Podczas takich badań w Centrum Medycznym Linden ochotnicy mają zapewnione bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dzięki ochotnikom, którzy uczestniczą w badaniach na wszystkich jego etapach, chorzy dostają szansę na wynalezienie skutecznych leków, które przedłużą im życie i poprawią jego jakość. Warto jednak podkreślić, że mimo wszystko badania kliniczne w Krakowie mogą wiązać się z ryzykiem, jednak w Centrum Medycznym Linden pracuje najlepszy personel medyczny, który na bieżąco monitoruje wszystkie parametry swoich pacjentów. Bardzo ważne jest to, aby każdy ochotnik miał świadomość tego, że może się przyczynić do uratowania życia innemu człowiekowi. Wszystkie badania tego typu muszą być prowadzone zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa. W Centrum Medycznym Linden pracują także specjaliści z różnych dziedzin takich jak laryngologia, urologia, kardiologia, angiologia, neurologia, gastroenterologia, ginekologia czy reumatologia. Lekarze zapewniają holistyczne podejście do leczenia i diagnostyki pacjenta.

Author: moniq