Aqua Soil – geologia, hydrogeologia, konsulting

Firma Aqua Soil prowadzi badania geologiczno inżynierskie i geotechniczne w ramach współpracy z klientami indywidualnymi jak i dużymi przedsiębiorstwami. Pracownicy firmy mają wieloletnie doświadczenie w dziedzinach takich jak hydrogeologia czy geologia. Aqua Soil podejmie się każdego zlecenia bez względu na zakres jego trudności. Firma wykonuje między innymi wiercenia rdzeniowe, sznekowe czy sondą rdzeniową RKS. Zajmuje się także opracowaniem niezbędnych dokumentów takich jak dokumentacja badań podłoża gruntu, dokumentacja hydrogeologiczna czy dokumentacja geologiczno-inżynieryjna. Aqua Soil w ramach prac związanych z geologią zajmuje się także monitoringiem wód podziemnych i obsługą geologiczną i geotechniczną. W ramach swojej działalności Aqua Soil zapewnia dokumentację odbioru odpadów i rzetelną opinię ekologiczną odpadów przemysłowych. Aqua Soil to firma godna zaufania, która współpracuje z branżą budowlaną, wiertniczą czy wydobywczą.

Author: moniq